מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות
אתר אינטרנט ו/או אפליקציה של כרומגן שער העמקים (2000) בע”מ ו/או כרומגן אגש”ח בע”מ
(להלן תיקראנה שתיהן: “החברה”)
עדכון אחרון, אוקטובר 2019

מטעמי נוחות נוקטת מדיניות הפרטיות (להלן: “המדיניות“) בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בה מתייחס לנשים ולגברים כאחד.

במדיניות זו נסביר ונבהיר בפניך איזה שימוש נעשה על-ידי כרומגן שער העמקים (2000) בע”מ, ח.פ. 51-289746-3 ו/או כרומגן אגש”ח בע”מ, אגודה מס’ 57-004582-3 ו/או מי מטעמן במידע המתקבל ממך באמצעות האתר ו/או האפליקציה.

הינך מתבקש לקרוא בעיון את המדיניות, ובמידה שאינך מסכים לתוכנה ו/או מקבל אותה במלואה – אל תעשה כל שימוש באתר ו/או באפליקציה.

החברה מבהירה ומדגישה בזאת כי החקיקה הרלוונטית אינה מחייבת את משתמש למסור מידע לחברה, אולם, אי-מסירת מידע עשויה למנוע גישה לשירותים ו/או חלקים מסוימים באתר ו/או באפליקציה. בנוסף, ככל שמשתמש יבחר למסור לחברה מידע לשם קבלת גישה לשירותים באתר ו/או באפליקציה, אזי הוא מתחייב כי ימסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים ובעצם מסירתם, מאשר המשתמש את נכונות הפרטים שמסר כאמור. מובהר כי מסירת פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים עלול למנוע את השימוש באתר ו/או באפליקציה, לפגוע באיכות השירות הניתן למשתמש, לסכל השלמת ביצוע הזמנה באמצעות האתר ו/או האפליקציה ולפגוע ביכולת החברה ליצור קשר עם המשתמש, או במקרה של מסירת פרטים שגויים או כוזבים, להוות הפרה של תקנון תנאי השימוש באתר ו/או באפליקציה או להוות עבירה על החוק על כל המשתמע מכך.

 1. מדיניות הפרטיות העדכנית של האתר ו/או האפליקציה נמצאת בכל עת באתר ו/או באפליקציה, והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון האתר ו/או האפליקציה. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, ממליצה החברה כי תחזור ותקרא מעת לעת את מסמך המדיניות הפרטיות של החברה. למרות האמור, בכל מקרה בו החברה תשנה מדיניות זו באופן הנוגע לסוגי המידע האישי שייאספו לגבי משתמשים או השימוש שהיא עושה במידע האישי ובפרטים שנמסרו על ידי המשתמשים באתר ו/או באפליקציה, אזי החברה תודיע על כך על-ידי הצבת הודעה מתאימה באתר ו/או באפליקציה ו/או העברת הודעה באמצעים סבירים המקובלים.
 2. החברה אוספת ומקבלת ממשתמשי האתר ו/או האפליקציה (להלן: “משתמש“), את סוגי המידע הבאים:
  • 2.1      שם מלא, טלפון, כתובת מגורים וכתובת דוא”ל בעת פנייה לקבלת תמיכה ו/או מידע מהחברה באתר ו/או באפליקציה, לרבות, הקלטת שיחות עם נציגי החברה בפניה  טלפונית, ככל שאלו יוקלטו;
  • 2.2      מידע סטטיסטי מצרפי לא מזהה המתקבל מהשימוש באתר ו/או האפליקציה,  כמפורט בהרחבה בסעיף ‏8 להלן.
  • 2.3      מידע שמוזן בעת ביצוע רכישה דרך האתר ו/או האפליקציה, לרבות מידע לגבי רכישה עצמה, לרבות העתקי קבלות שנשלחות למשתמשים;
  • 2.4      מידע לגבי היסטוריית השימוש באתר ו/או באפליקציה ומידע לגבי האתרים האחרונים שבהם ביקרו המשתמשים, לשם התאמת תוכן פרסומי ו/או שיווקי המוצג למשתמש דרך האתר ו/או האפליקציה וכן לשם הצגת המלצות למוצרים, על בסיס המידע כאמור בחנות המקוונת של כרומגן.
 3. כל המידע לגבי המשתמש אשר החברה תאסוף ו/או כל מידע כאמור שהחברה תעשה בו שימוש, ינוהל ויישמר במאגר מידע ייעודי של החברה עבור האתר ו/או האפליקציה בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשל”א – 1981 (“להלן: “החוק“), והחברה תעשה בהם שימוש על פי הוראות חוק זה ו/או על פי הוראות כל דין. 
 4. סליקת כרטיסי אשראי, במסגרת תשלום עבור הזמנות שיבוצעו באמצעות האתר ו/או האפליקציה, תתבצע על ידי כספיט טכנולוגיות תשלום בע”מ (להלן: “החברה הסולקת“) הנמנית בין ספקי השירות של חברות האשראי והיא מורשית לבצע פעולות סליקת אשראי בהתאם לכל דין, וכן עומדת בכל התקנים המחמירים וההנחיות של חברות האשראי לביצוע עסקאות אינטרנטיות מאובטחות. החברה אינה שומרת את פרטי אמצעי התשלום איתו אתה עושה שימוש, ורק מעבירה את המידע אותו אתה מזין אל החברה הסולקת באמצעות דף מאובטח בתקן SSL על גבי אתרנו ו/או האפליקציה.
 5. מובהר כי תקן אבטחת המידע בו עושה החברה הסולקת שימוש כמו גם השמירה על פרטי האשראי ופרטי המשתמש המועברים לחברה הסולקת נעשים על-ידי החברה הסולקת בהתאם לתקנים בינלאומיים והוראות חברות האשראי לפי כל דין, על-ידי חברת האשראי הסולקת, והחברה לא תהייה אחראית לכל פגיעה בפרטיות המשתמשים אשר תגרם בשל מסירת פרטי אשראי לחברה הסולקת.
 6. החברה עושה כמיטב יכולתה על מנת להגן על שלמות המידע האישי של המשתמש המתקבל באתר ו/או באפליקציה ושמירתו בסודיות. איסוף המידע ושמירתו נעשים בסביבה מאובטחת – החברה משתמשת בשילוב של טכנולוגיות אבטחה, נוהלי אבטחה ואמצעים ארגוניים כדי להגן על המידע האישי של המשתמש מפני גישה, שימוש או גילוי בלתי מורשים.
 7. כאשר החברה מעבירה נתונים אישיים רגישים, לדוגמא פרטי כרטיס אשראי (על גבי האינטרנט) דרך האתר ו/או האפליקציה, היא מגינה עליהם באמצעות טכנולוגיות הצפנה SSL.
 8. החברה אוספת באופן אוטומטי מידע אישי לגבי המשתמשים וכן מידע סטטיסטי-מצרפי הקשור לאופן השימוש באתר ו/או באפליקציה, באחת או יותר מן הדרכים הבאות:
  • 8.1      במהלך הגלישה והשימוש באתר ו/או בשימוש באפליקציה, החברה תהיה רשאית לאסוף מידע אודות ביקורכם באתר ו/או שימושכם באפליקציה, השימוש שתעשו בשירותים וגלישתכם ברשת. מידע זה עשוי לכלול פרטים בנוגע למקום המחשב ו/או המכשיר הסלולרי שלכם, כתובת ה-IP שבאמצעותה ניגשתם לאתר, מערכת ההפעלה שלכם, מזהה הדפדפן שלכם, נתוני מיקום, סוג הדפדפן, שמות דומיינים, הגדרות שפה ומידע נוסף בנוגע לנוהגיכם באתר ו/או באפליקציה כגון מידע או פרסומות שקראתם, עמודים ומוצרים שבהם צפיתם, הזמנות מוצרים שביצעתם, הצעות ושירותים שעניינו אתכם, ובנוגע לאופן שבו אתם מתקשרים עם האתר ו/או האפליקציה של החברה ועם אתרי אינטרנט אחרים.
  • 8.2      החברה עשויה לאסוף מידע אישי או מצרפי-סטטיסטי כאמור גם באמצעות שימוש בקבצי Cookies וטכנולוגיות מעקב אחרות (להלן ביחד: “עוגיות“), ככל שאלו יופעלו באתר, והכול כמפורט ביתר הרחבה בסעיפים ‏14-‏16 להלן.
 9. חלק מן השירותים באתר ו/או באפליקציה מצריכים הרשמה אשר במסגרתה יידרש משתמש למסור פרטים אישיים, כגון שם המלא, כתובת מגורים, מספר טלפון/סלולר וכתובת הדוא”ל. על כן, המשתמש מצהיר בזאת כי פרטים אלו נמסרים לחברה מרצונו החופשי ובהסכמתו.
 10. במהלך הליך הרישום לאתר ו/או לאפליקציה, לפי העניין, יתבקש המשתמש גם להזין סיסמא. בעניין זה, החברה תהיה רשאית לקבוע מעת לעת לאפשר ו/או לדרוש כי עבור שירותים מסוימים באתר יתבצע זיהוי באמצעות דרכי זיהוי נוספים ו/או אחרים. המשתמש בלבד יהיה אחראי לשמירה על הסיסמא בסודיות, כדי למנוע שימוש לרעה בה והחברה ממליצה להחליפה מעת לעת. לעניין זה, ככל שמשתמש יודע או חושד כי הסיסמה שלו נגנבה ו/או נחשפה לגורמים בלתי-מורשים, הוא מתבקש לפנות בהקדם האפשרי אל החברה לשם הקפאת הגישה לחשבונו הרשום ולאיפוס סיסמתו, בפנייה ישירה לחברה באמצעות טופס מקוון באתר החברה ו/או באפליקציה, פנייה למוקד השירות של החברה בטל. 9944* או בהודעת דוא”ל לכתובת: cc@chromagen.com.
 11. משתמש אשר יאשר קבלת דיוור ישיר מהחברה מסכים בכך כי עם ביצוע ההרשמה, פרטי המשתמש יצורפו לרשימת התפוצה של החברה עבור משלוח הודעות למשתמש באמצעים שונים לרבות אך לא רק, הודעות, דואר אלקטרוני, הודעות מולטימדיה (mms), מסרונים (sms), מערכת חיוג אוטומטית ו/או באמצעות כל דרך תקשורת אחרת בדבר קידום מכירות, פרסום, שיפור השירותים הניתנים על ידי החברה והעשרת תוכן האתר ו/או האפליקציה. כמו כן הסכמה זו מקנה לחברה זכות לעשות שימוש בפרטים אלו לצורכי קידום מכירות, פרסום, שיפור השירותים הניתנים על ידי החברה ולהעשרת תוכן האתר ו/או האפליקציה בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס’ 40), התשס”ח-2008 (להלן: “חוק הספאם“). במידה ומשתמש מעוניין להיגרע מרשימת התפוצה, הוא יוכל להסיר עצמו בכל עת וזאת על ידי משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת: cc@chromagen.com.
 12. החברה רשאית להשתמש במידע שימסור משתמש באתר ו/או באפליקציה – ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר ו/או באפליקציה – לצורך אספקת השירותים וגם לשם שיפור השירותים באתר ו/או באפליקציה ו/או בכל דרך אחרת שהיא מציעה, לרבות לשם יצירת קשר עם המשתמש במקרה הצורך, או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים.
 13. החברה עשויה לשכור חברות אחרות על מנת לספק שירותים מוגבלים בשמה, כגון מתן מענה לשאלות הקשורות בתמיכה, ביצוע ניתוחים סטטיסטיים של השירותים שלה ו/או לשם ניהול והתאמה של התוכן השיווקי או הפרסומי על גבי האתר ו/או האפליקציה עבור המשתמש. החברה תספק לחברות אלו רק את פריטי המידע האישי של המשתמש אשר דרוש לצורך מתן השירותים. מודגש כי בהתאם לכל דין, תחייב החברה בהסכם כל נותן שירותים כאמור, לרבות עובדיו הנדרשים לאספקת השירותים לחברה, כי שימוש במידע אישי כאמור יעשה רק למטרת מתן השירותים כאמור ולא לכל מטרה אחרת.
 14. החברה משתמשת ב-cookies ובטכנולוגיות דומות במהותן לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר ו/או האופן שבו המשתמש הגיע לאתר, לאימות פרטים, להתאמת האתר (לרבות אך לא רק התאמת תוכן פרסומי ו/או שיווקי ומתן המלצות על מוצרים), להעדפות האישיות של המשתמש וכן לצרכי אבטחת מידע. קיימת אפשרות להתאים את הדפדפן של המשתמש כך שהוא יקבל או ידחה “עוגיות”, או שהוא יודיע למשתמש כאשר “עוגיות” נשלחות אליו. מכיוון שכל דפדפן פועל אחרת, על המשתמש לבדוק בתפריט “עזרה” בדפדפן שלו כיצד לבצע את ההתאמות הנ”ל. אם המשתמש אינו רוצה לקבל “עוגיות”, הוא יוכל לחסום או למחוק את האפשרות באמצעות שינוי ההגדרות בדפדפן שלו. עם זאת, על המשתמש לדעת כי חסימת אפשרות זו עשויה לגרום לכך שלא יוכל ליהנות מחלק מהפונקציות והשירותים שבאתר או באתרים אחרים, בהתאם להגדרות הדפדפן.
 15. קיימת אפשרות להתאים את הדפדפן של המשתמש כך שהוא יקבל או ידחה “עוגיות”, או שהוא יתריע כאשר נעשה שימוש ב”עוגיות”. מכיוון שכל דפדפן פועל אחרת, על המשתמשים לבדוק בתפריט “עזרה” בדפדפן כיצד לבצע את ההתאמות הנ”ל. אם המשתמשים אינם רוצים לקבל “עוגיות”, הם יוכלו לחסום או למחוק את האפשרות באמצעות שינוי ההגדרות בדפדפן. עם זאת, חסימת אפשרות זו עשויה לגרום לכך שלא תוכלו ליהנות מחלק מהפונקציות והשירותים שבאתר ו/או כי אופן הצגתם של פריטים באתר יושפע (או חלקים ממנו לא יוצגו כלל), וכל החלטה של המשתמשים לדחיית השימוש ב- “עוגיות”, כולן או מקצתן, עשויה להשפיע על האופן בו יוצגו פרטים באתר, ומשתמשים שבחרו באפשרות זו, מוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה בעניין כנגד החברה.
 16. יובהר, כי “עוגיות” הינן קובץ טקסט קטן אשר מועבר לכונן הקשיח שבמחשב האישי על ידי שרת אינטרנט. חלק מה-“עוגיות” יפקעו עם סגירת הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב. נבהיר כי יתכן והאתר יעשה מפעם לפעם שימוש ב”עוגיות” בכדי ששרתי האתר יוכלו לזהות אותך במהירות וביעילות גם כאשר אתם חוזרים ומבקרים באתר. המידע המצוי על “עוגיות” ובו עושה האתר שימוש הינו מוצפן, כך שרק החברה יכולה לקרוא ולהבין את המידע הזה.
 17. כאמור, החברה מקדישה משאבים ונוקטת אמצעי אבטחה שונים למניעת חדירה לבסיס הנתונים ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט. על כן, המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור ו/או חשיפת הפרטים האישיים של המשתמש כתוצאה מפריצה של מערכת האבטחה ו/או חדירה בלתי מורשית למערכות האתר ו/או האפליקציה. החברה ממליצה למשתמש לנקוט בכל אמצעי הזהירות האפשריים להגנה על פרטיו האישיים בעת פעילותו ברשת האינטרנט.
 18. המידע האישי אשר נאסף אודות המשתמשים ואשר החברה עושה בו שימוש, כפופים לכללי החוק והתקנות שהותקנו בהתאם לו. לפיכך, החברה תימנע ממסירת פרטים אישיים של המשתמשים לצדדים שלישיים כלשהם, אלא במקרים הבאים:
  • 18.1    החברה תבקש להיעזר בצדדים שלישיים לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי, בנייה ותחזוקה של האתר ו/או האפליקציה, או לאספקת שירותים למשתמשים באמצעות האתר ו/או האפליקציה;
  • 18.2    ככל שתחויב לעשות כן על פי צו שיפוטי או ככל שיינקטו נגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שביצעו המשתמשים באתר ו/או באפליקציה תוך הפרת תנאי השימוש של האתר ו/או האפליקציה תוך הפרת החוק;
  • 18.3    ככל שתידרש לעשות זאת במטרה להיענות לכל הליך חוקי כגון צו חיפוש, זימון לבית משפט, הוראת רגולטור או גוף מינהלי מוסמך לפי כל דין, או בהתאם להוראה חוקית אחרת. במקרה זה תהיה רשאית החברה למסור את פרטי המשתמשים בהתאם להוראות הצו השיפוטי ו/או הוראות גוף האכיפה ו/או הוראות הגוף המינהלי המוסמך, ללא צורך בקבלת הסכמה מוקדמת מהמשתמש.
  • 18.4    ככל שתעלה מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים בין משתמש לבין החברה (לרבות חברות בנות ו/או חברות קשורות) ו/או מי מטעמה.
  • 18.5    ככל שהחברה תעביר את פעילות האתר ו/או האפליקציה לניהולו של תאגיד אחר, וכן במקרה של מיזוג עם גוף אחר או מיזוג פעילות האתר ו/או האפליקציה עם פעילותו של צד שלישי, אזי החברה תהיה רשאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר וכן כל מידע סטטיסטי, בכפוף לכך שתאגיד זה יקבל על עצמו את כל התחייבויות החברה כלפי המשתמשים, ויתחייב לפעול בהתאם למדיניות פרטיות זו.
 19. באתר ו/או באפליקציה עשויים להופיע קישורים אשר מפנים לאתרים ו/או אפליקציות אחרים. החברה עושה מאמץ לקשר לאתרים ו/או לאפליקציות אשר לפי מיטב ידיעתה אינם פוגעים בזכות הפרטיות, אולם אין החברה יכולה להיות אחראית בכל צורה שהיא לתוכן ו/או למידת ההגנה על הפרטיות אשר מעניקים האתרים ו/או אפליקציות האחרים. לכן, המשתמש מצהיר ומבין כי בעת לחיצה ומעבר לאתר המופעל על-ידי צד שלישי כאמור בסעיף ‏19 זה, אין החברה אחראית לכל פגיעה בפרטיות ו/או פגיעה אחרת בשל גלישה ו/או התקנה של אפליקציה כאמור, והחברה ממליצה כי בטרם מסירת מידע על-ידי המשתמש באתר ו/או באפליקציה כאמור, המשתמש יקרא את תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות של אותם אתרים ו/או אפליקציות ויפעל בהתאם .
   מובהר ומודגש כי הוראות סעיף זה לגבי אחריות על מידע אישי המוזן באתרים של צדדים שלישיים ו/או הפגיעה בפרטיות המשתמשים במסגרת כזו, יחול גם לגבי קישורים לחברות קשורות תחת קבוצת כרומגן במדינות מחוץ למדינת ישראל, אשר פועלות תחת תנאי שימוש ומדיניות פרטיות עצמאיים ואשר מציעות את שירותיהן ומוכרות את מוצריהן אך ורק בתחום השיפוט בהם הן פועלות, תוך פנייה לקהל היעד המקומי שלהם.
 20. המשתמש זכאי לעיין במידע שנאסף ומוחזק על ידי החברה בהתאם לתנאי שימוש אלו על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א -1981.
  בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית של המשתמש, בהתבסס על השתייכות המשתמש לקבוצת אוכלוסין שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר (להלן: “פניה בהצעה מסחרית“), כי אז זכאי המשתמש על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע. החברה תמחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אל המשתמש בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה – לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצע המשתמש באתר החברה – יוסיף להישמר בחברה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אל המשתמש. 
 21. מובהר, מודגש ומוסכם, כי ההרשמה לאתר ו/או לאפליקציה וביצוע הזמנות באמצעותן נועדו אך ורק למשתמשים מגיל 18 ומעלה. החברה אינה אוספת בצורה מכוונת או מודעת מידע לגבי קטינים. ככל שהגיע לידיעתך כי נאסף על-ידנו מידע הנוגע לקטין מתחת לגיל 18 מבלי קבלת אישור כתוב מהורי ו/או מאפוטרופסי הקטין כאמור, אנא הודיע לנו ואנו נמחק את המידע האישי כאמור ממאגרינו, מלבד במקרה בו נהיה מנועים מכך בהתאם לאמור בסעיף ‏18 לעיל.
 22. החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות המדיניות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן סוגי המידע האישי אשר ייאספו או אופן השימוש במידע אישי שמסר המשתמש, תפורסם על-כך הודעה באתר ו/או באפליקציה.
 23. כל סכסוך ו/או מחלוקת בקשר עם המדיניות ו/או התנאים ו/או ההוראות המופיעות באתר ו/או באפליקציה, אם וככל שיתעוררו, יתבררו על פי דיני מדינת ישראל בלבד ואך ורק בבתי המשפט המוסמכים בעיר חיפה אשר להם מוקנית סמכות ייחודית ובלעדית.
 24. בכל מקרה לפיו תנאי ו/או הוראה כלשהי במסמך זה תהפוך לבלתי חוקית, בלתי תקפה או בלתי אכיפה, לא יהיה בכך כדי למנוע ו/או לגרוע מתקפות ו/או חוקיות ההוראות האחרות של מדיניות זו. מובהר, כי במקרה שכזה, יראו בקיומו של תנאי דומה אחר אכיף במקום התנאי אשר נמחק או הוסר.
 25. לשאלות נוספות בנוגע למדיניות הפרטיות של החברה ו/או ככל והנך סבור כי פרטיותך נפגעה על-ידי כל גורם, ניתן לפנות לחברה בדואר אלקטרוני לכתובת cc@chromagen.com.