תעודת אחריות

למשלוח תעודת האחריות מלא את הפרטים בטופס זה ובסיום לחץ על כפתור שלח.

לקוחות יקרים,
החל מתאריך 1.1.2015 חל שינוי בחקיקה החלה על אחריות ושירות למערכות לחימום מים. כתוצאה משינוי החקיקה, חל שינוי גם בתעודות האחריות שמנפיקה כרומגן למוצריה. מכיוון שחלק מלקוחותינו צפויים עדיין לקבל את תעודת האחריות הישנה (המצורפת אל המוצרים), מבקשת כרומגן לעדכן כי על פי החקיקה החדשה ותעודת האחריות החדשה, יהיו לקוחותיה זכאים ל- 4 שנות אחריות על ההתקנה, ככל שזו בוצעה על ידי משווק מורשה כרומגן. תקופת האחריות למוצרים, תהיה בהתאם לתעודת האחריות החדשה. נוסח תעודת האחריות החדשה מצורף בעמוד זה. הקפידו מעתה להתקין את מוצרי כרומגן באמצעות מתקין מורשה כרומגן. להלן רשימת המשווקים ההמשווקים המורשים ברחבי הארץ.

להלן תעודת האחריות עבור מוצרינו:

תעודת האחריות  תעודת האחריות


  מלא את המספר הסידורי (בעל 10 ספרות) בהתאם לכמות המוצרים שברשותך.
  לכל מוצר מספר סידורי אחד בלבד.

  אנא הזן את המספר הסידורי
  לקוח יקר, שלום רב.
  תאריך תחילת האחריות שהזנת הינו מעבר לתקופה המותרת.
  לעדכון האחריות אנא שלח בדואר את ספח תעודת האחריות בצירוף החשבונית
  או צור קשר עם מוקד השירות והמכירה של כרומגן 9944*.

  אני מאשר קבלת מידע פרסומי מכרומגן