ניהול איכות ותקנים

כרומגן פועלת ע”פ התקן הישראלי ותקנים בינלאומיים בנושאי ייצור ואיכות.

מערכת ניהול האיכות של כרומגן, דודי השמש וקולטי השמש, הינה מהמחמירות בענף מערכות האנרגיה הסולארית, ועומדת בתקן  ISO 9001.

ההקפדה בנושא האיכות הובילה את מוצרי ומערכות כרומגן לעמוד בסטנדרטים מחמירים של תקינה בארץ ומדינות רבות בעולם.

מוצרי כרומגן עומדים בתקנים הבינלאומיים הבאים:

החברה מחזיקה בתקן למערכות ניהול איכות ISO 9001, תקן למערכת ניהול סביבתי ISO 14001 ותקן לניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה ISO 45001.

כרומגן גאה לספק ללקוחותיה בארץ ובעולם, מוצרים ומערכות באיכות הגבוהה ביותר ולהיות חלק בלתי נפרד מהמודעות הגוברת והולכת להיבטי איכות הסביבה והשימוש באנרגיה חלופית.

הקבצים